Айлана чөйрөсү


Тегерек аймак деген эмне?

Айлананын аянты - тегерек бетинде канча орун ээлейт. Эгерде сизде кружка бөлмөсү болсо жана аны килемдөө керек болсо. Аянт сизге канча килем керек болот.
Аймакты чечүү үчүн тегерек радиусту билүү керек. Радиусту каалаган бирдикте киргизиңиз.A = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r