Пайыз калькулятору


Пайыз деген эмне

Пайыз, адатта, жалпы маанидеги салыштырмалуу маанини билдирет. Биз, мисалы, пайызды колдонобуз:

  1. Биздин жалпы наркыбыз бир миллион автоунааны түзөт.
  2. Жана биз: "ар бир экинчи унаа беш жылдан ашык"
  3. Пайызга которулганда - "ар бир экинчи унаа" элүү пайызды билдирет (50%).
  4. Туура жооп: жарым миллион автоунаа беш жылдан эски.

Бир пайыз деген дагы жүздөн бир бөлүгүн билдирет. Жогорудагы мисалдан - миллиондон жүздөн бири (1%) жүз миңди түзмөк. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( Пайыздык көрсөткүч = Мааниси / Жалпы наркы \cdot 100 \\[1ex] \)
Мисалы: 10 автоунаанын ичинен 5 унаа канча пайызды түзөт
\( Пайыздык көрсөткүч = (5 / 10) \cdot 100 \\ Пайыздык көрсөткүч = 50\% \)

{{ partSecond }} боюнча {{ wholeSecond }} болуп саналат {{ percentResult }}%

\( Мааниси = Пайыздык көрсөткүч \cdot (Жалпы наркы / 100) \\[1ex] \)
Мисал: 50 автоунаанын 10% канча унаа
\( Мааниси = 10 \cdot (50 / 100) \\ Мааниси = 5 \, унаалар \)

{{percentFirst}}% боюнча {{wholeFirst}} болуп саналат {{ valueResult }}
\( Жалпы наркы = Мааниси \cdot (100 / Пайыздык көрсөткүч) \\[1ex] \)
Мисалы: TotalValue деген эмне, эгер 5 унаа 50% болсо
\( Жалпы наркы = 5 \cdot (100 / 50) \\ Жалпы наркы = 10\; унаалар \)

Жалпы наркы: {{ totalValueResult }}
мааниси болсо {{ partThird }} болуп саналат {{ percentThird }}%