Курама пайыздар калькулятору


Банктан насыя алганда, анын пайызын төлөйсүз. Пайыздар чындыгында акчаны насыяга алгандыгы үчүн алынуучу алым, бул бир жылдык мезгил ичиндеги негизги суммадан алынган пайыздык чен.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) кайда:

\( S \) кийин мааниси болуп саналат \( t \) мезгилдер
\( P \) негизги сумма (алгачкы инвестиция)
\( t \) акча карызга алынган жылдардын саны
\( j \) жылдык номиналдык пайыздык чен (кошулманы чагылдырбастан)
\( m \) пайыздын жылына бир нече жолу көбөйтүлгөн саны

Кийин калдык {{years}} жыл: {{compoundInterestResult}}