Айлана тегерек


Айлана тегерек деген эмне

Айлана - бул тегеректин айланасындагы аралык. Эгерде сиз рулетканы алып чыгып, тегеректеги аралыкты өлчөсөңүз - бул тегерете.
Сиз тегерек диаметрин же радиусун билишиңиз керек. Радиус - бул тегеректин борборунан тегеректин ар бир чекитине чейинки аралык, ал тегеректин ар бир чекитине барабар. Диаметри 2ге көбөйтүлгөн радиуска барабар.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r