Silindr sahəsi


Silindr sahəsi nədir

Silindirin bir soda qabına bənzədiyini düşünün. Səth sahəsini əldə etmək üçün hesablamaq lazımdır: üst və alt səthlər və ətrafdakıların səthi.
Formulun sol hissəsi: 2πrh silindrinin gövdəsini hesablayır. Bu, 2πr silindrinin gövdəsinin hər çevrəsi h silindrinin hündürlüyünə vurulduqda
Formulun sağ hissəsi: 2πr2 yuxarı və alt dairələrin hesablanmış sahələri. Bu sadəcə 2πr dairənin sahəsi 2-yə vurulurA = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r