İndiki dəyər kalkulyatoru


Mövcud (endirimli) dəyər, bu gün mövcud olduğu kimi cari dəyərini əks etdirmək üçün endirilən gələcək bir pul məbləğidir. İndiki dəyər həmişə gələcək dəyərdən az və ya bərabərdir, çünki pul faiz qazanma potensialına malikdir.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) harada:

\( C \) gələcək pul məbləğidir
\( n \) cari tarixlə cəmin olduğu tarix arasındakı qarışıq dövrlərin sayıdır
\( i \) bir mürəkkəb dövr üçün faiz dərəcəsidir

İndiki dəyər: {{presentValueResult}}