Qarışıq Faiz kalkulyatoru


Bir bankdan borc alanda faiz ödəyirsiniz. Faizlər, həqiqətən, borc götürmək üçün alınan bir haqqdır, bir il müddətinə əsas məbləğdən alınan bir faizdir - ümumiyyətlə.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) harada:

\( S \) sonra dəyərdir \( t \) dövrlər
\( P \) əsas məbləğdir (ilkin investisiya)
\( t \) pulun borc alındığı ildir
\( j \) illik nominal faiz dərəcəsidir (qarışığı əks etdirmir)
\( m \) faizin ildə bir neçə dəfə artırılmasıdır

Sonra qalıq {{years}} il: {{compoundInterestResult}}