Aritmetik orta kalkulyator


Aritmetik orta, statistikada tez-tez istifadə olunan, dəyərlərin aritmetik ortalaması kimi hesablanan bir dəyərdir. Bir dəstimiz varsa n dəyərlər. Gəlin onlara zəng edək x1, x2, …, xn. Ortalamanı əldə etmək üçün hamısını əlavə edin xi və nəticəni bölün n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Orta dəyər: {{averageResult}}


Ədədlərin cəmi: {{averageSum}}

Ümumi nömrələr: {{averageCount}}

Boşluqla ayrılmış nömrələri daxil edin