Silindr həcmi


Silindr həcmi nədir

Həcmi almaq üçün hesablamaq lazımdır: dairənin səthi silindr hündürlüyünə vurulur.
Formulun bu hissəsi: πr2 dairənin səthini hesablayır. Və silindr hündürlüyü ilə vurulur h Nəticənin istənilən kub vahiddə olduğunu unutmayın. Məs. sayğaclardan istifadə edirsinizsə: m3 santimetr: cm3


V = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r