Dairə sahəsi


Dairə sahəsi nədir

Dairənin sahəsi dairənin səthdə nə qədər yer tutduğudur. Bir dairə otağınız varsa və onu xalça etməlisiniz. Sahə nə qədər xalçaya ehtiyacınız var.
Sahəni həll etmək üçün dairənin radiusunu bilmək lazımdır. Radiusu istənilən vahiddə daxil edin.A = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r