Uri ng computer


Alamin ang tip na dapat mong iwanan sa restawran. Sa restawran ng Estados Unidos na may serbisyo sa mesa dapat mong tip sa 15% at higit pa. Kung natanggap mo Kung nakatanggap ka ng pambihirang serbisyo, 20 hanggang 25% ay kaugalian. Huwag maging scrooge, maging mapagbigay, magbigay ng propper tip!

Ang iyong tip ay: {{tipResult}}

Ang iyong kabuuang singil ay: {{billWithTip}}