Kasalukuyang calculator ng halaga


Ang kasalukuyang (diskwento) na halaga, ay isang hinaharap na halaga ng pera na na-diskwento upang maipakita ang kasalukuyang halaga, na parang umiiral ngayon. Ang kasalukuyang halaga ay laging mas mababa sa o katumbas ng hinaharap na halaga dahil ang pera ay may potensyal na kumikita ng interes.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) kung saan:

\( C \) ay ang hinaharap na halaga ng pera
\( n \) ay ang bilang ng mga compounding period sa pagitan ng kasalukuyang petsa at ng petsa kung saan ang kabuuan
\( i \) ay ang rate ng interes para sa isang panahon ng pagsasama-sama

Ang kasalukuyang halaga ay: {{presentValueResult}}