Calculator ng Pagbubuntis


Kapag nakumpirma na ang iyong pagbubuntis, ang pinaka-nais mong malaman ay ang takdang araw mo. Sa kabutihang palad ang calculator na ito ay makakatulong sa iyo na matukoy ang inaasahang takdang araw.
Ang average na haba ng pagbubuntis ay apatnapung linggo o dalawang daan at walumpung araw mula sa unang araw ng huling regla. Kung alam mo ang petsang ito pagkatapos ay Magdagdag lamang ng siyam na buwan at pitong araw at nakuha mo na ang iyong takdang petsa.
Kung ang iyong siklo ay hindi regular o hindi mo alam ang petsa, gagamitin ng iyong doktor ang ultrasound at matukoy ang edad ng mga fetus.

Ang takdang petsa ay malapit na: {{ pregnancyResult}}