Kalkulačka s aritmetickým priemerom


Aritmetický priemer je hodnota často používaná v štatistike, ktorá sa počíta ako aritmetický priemer hodnôt. Ak máme množinu n hodnôt. Nazvime ich x1, x2, …, xn. Ak chcete získať priemer, pridajte všetky xi a výsledok vydelíme n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Priemerná hodnota: {{averageResult}}


Súčet čísel: {{averageSum}}

Celkový počet: {{averageCount}}

Zadajte čísla oddelené medzerou