Kalkulačka priemernej rýchlosti


Čo je to rýchlosť?

Rýchlosť je skalárna veličina. Môžete teda povedať iba napr . „moje auto môže ísť rýchlosťou 20 km/h“.
Naopak, rýchlosť je vektorová veličina, takže nezahŕňa iba veľkosť rýchlosti, ale aj smer. Príklad: „objekt sa pohybuje 2,6 m/s na sever.“\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) kde

\( v_a \) je priemerná rýchlosť
\( v \) je rýchlosť
\( v_0 \) je počiatočná rýchlosť

Priemerná rýchlosť va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) kde

\( v_0 \) je počiatočná rýchlosť
\( v_a \) je priemerná rýchlosť
\( v \) je rýchlosť

Počiatočná rýchlosť v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) kde

\( v \) je rýchlosť
\( v_0 \) je počiatočná rýchlosť
\( v_a \) je priemerná rýchlosť

Rýchlosť v = {{ result}}