Kalkulačka súčasnej hodnoty


Súčasná (diskontovaná) hodnota je budúca suma peňazí, ktorá bola diskontovaná, aby odrážala jej súčasnú hodnotu, akoby existovala dnes. Súčasná hodnota je vždy menšia alebo rovná budúcej hodnote, pretože peniaze majú potenciál na úročenie.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) kde:

\( C \) je budúca suma peňazí
\( n \) je počet zlučovacích období medzi súčasným dátumom a dňom, keď je súčet
\( i \) je úroková sadzba pre jedno zložené obdobie

Súčasná hodnota je: {{presentValueResult}}