Kalkulačka zloženého úroku


Ak si požičiavate peniaze v banke, platíte úroky. Úrok je skutočne poplatok účtovaný za vypožičanie peňazí, ide o percento účtované zo základnej sumy za obdobie jedného roka - zvyčajne.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) kde:

\( S \) je hodnota po \( t \) obdobia
\( P \) je výška istiny (počiatočná investícia)
\( t \) je počet rokov, za ktoré sú peniaze požičané
\( j \) je ročná nominálna úroková sadzba (neodrážajúca zloženie)
\( m \) je počet kombinácií úroku za rok

Zostatok po {{years}} rokov je: {{compoundInterestResult}}