Obsah valca


Ako sa počíta obsah valca

Predstavte si valec ako plechovku od nápoja. Aby ste vypočítali obsah vojne, potrebujete spočítať: obsah plášťa (to je tá vec, čo je obtočené okolo valca) a dvakrát obsah podstavy.
Ľavú častí vzorca: 2πrh sa spočíta plášť valca. To znamená, že sa obvod plášťa valca 2πr vynásobí výškou valca h.
Pravou časťou vzorca: 2πr2 sa spočíta povrh hornej a spodnej podstavy. To znamená, že sa jednoducho vynásobí obsah podstavy (kruhu) 2πr číslom 2.S = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r