Kalkulačka priemernej rýchlosti


Priemerná rýchlosť je celková vzdialenosť za určité časové obdobie. Napr. „najazdíme 150 km za dve hodiny.“

Vzorec:

\( Rýchlosť = \dfrac{ Vzdialenosť }{ Čas } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

Priemerná rýchlosť je: {{result}}