Percentá


Čo sú to percentá

Percentá zvyčajne znamenajú určitú časť z celkovej hodnoty. Percentá používame napríklad takto:

  1. Naša celková hodnota tu je jeden milión áut.
  2. Povedzme že: "každé druhé auto je viac ako päť rokov starej"
  3. V reči percent - "každé druhé auto" znamená päťdesiat percent (50%).
  4. Správna odpoveď je: pol milióna áut je starších ako päť rokov.

Jedno percento tiež znamená jedna stotina. Z príkladu hore - jedna stotina (1%) z jedného milióna bude sto tisíc \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( Percentá = ČasťCelku / Celek \cdot 100 \\[1ex] \)
Príklad: koľko percent je 5 áut z 10 áut
\( Percentá = (5 / 10) \cdot 100 \\ Percentá = 50\% \)

{{ partSecond }} z {{ wholeSecond }} je {{ percentResult }}%

\( ČasťCelku = Percentá \cdot (Celek / 100) \\[1ex] \)
Príklad: koľko áut je 10% z 50 áut
\( ČasťCelku = 10 \cdot (50 / 100) \\ ČasťCelku = 5 \, aut \)

{{percentFirst}}% z {{wholeFirst}} je {{ valueResult }}
\( Celek = ČasťCelku \cdot (100 / Percentá) \\[1ex] \)
Príklad: Aký je celok (počet áut) ak 5 áut je 50%
\( Celek = 5 \cdot (100 / 50) \\ Celek = 10\; aut \)

Celek je: {{ totalValueResult }}
ak časť celku {{ partThird }} je {{ percentThird }}%