Obszar cylindra


Co to jest powierzchnia cylindra?

Wyobraź sobie, że cylinder jest jak puszka po napojach. Aby uzyskać powierzchnię, musisz obliczyć: górną i dolną powierzchnię oraz powierzchnię przedmiotu, który się porusza.
Lewa część wzoru: 2πrh oblicza korpus cylindra. Wtedy każdy obwód korpusu walca 2πr jest mnożony przez wysokość walca h
Prawa część wzoru: 2πr2 obliczone pola górnego i dolnego okręgu. Jest to po prostu pole koła 2πr pomnożone przez 2A = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r