Kalkulator wartości bieżącej


Wartość bieżąca (zdyskontowana) to przyszła kwota pieniędzy, która została zdyskontowana w celu odzwierciedlenia jej aktualnej wartości, tak jakby istniała dzisiaj. Wartość bieżąca jest zawsze mniejsza lub równa wartości przyszłej, ponieważ pieniądze mają potencjał do oprocentowania.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) gdzie:

\( C \) to przyszła kwota pieniędzy
\( n \) to liczba okresów składowych między datą bieżącą a datą, w której suma
\( i \) to stopa procentowa za jeden okres kapitalizacji

Wartość bieżąca to: {{presentValueResult}}