Kalkulator procentowy


Co to jest procent

Procent zwykle oznacza względną wartość od wartości całkowitej. Używamy procentu na przykład tak:

  1. Nasza całkowita wartość tutaj to milion samochodów.
  2. A my mówimy: „co drugi samochód ma więcej niż pięć lat”
  3. W przeliczeniu na procenty – „co drugi samochód” oznacza pięćdziesiąt procent (50%).
  4. Prawidłowa odpowiedź brzmi: pół miliona samochodów ma więcej niż pięć lat.

Jeden procent to także setny. Z powyższego przykładu - jedna setna (1%) z miliona to sto tysięcy. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( Odsetek = Wartość / Łączna wartość \cdot 100 \\[1ex] \)
Przykład: Ile procent to 5 samochodów na 10 samochodów
\( Odsetek = (5 / 10) \cdot 100 \\ Odsetek = 50\% \)

{{ partSecond }} z {{ wholeSecond }} jest {{ percentResult }}%

\( Wartość = Odsetek \cdot (Łączna wartość / 100) \\[1ex] \)
Przykład: Ile samochodów to 10% z 50 samochodów
\( Wartość = 10 \cdot (50 / 100) \\ Wartość = 5 \, samochody \)

{{percentFirst}}% z {{wholeFirst}} jest {{ valueResult }}
\( Łączna wartość = Wartość \cdot (100 / Odsetek) \\[1ex] \)
Przykład: Co to jest TotalValue, jeśli 5 samochodów to 50%
\( Łączna wartość = 5 \cdot (100 / 50) \\ Łączna wartość = 10\; samochody \)

Całkowita wartość to: {{ totalValueResult }}
jeśli wartość {{ partThird }} jest {{ percentThird }}%