Kalkulator średniej prędkości


Średnia prędkość to całkowita odległość na przestrzeni czasu. Np.: „przejedziemy 150 km w dwie godziny”.

Formuła:

\( Prędkość = \dfrac{ Dystans }{ Czas } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

Średnia prędkość to: {{result}}