Kalkulator odsetek składanych


Kiedy pożyczasz pieniądze z banku, płacisz odsetki. Odsetki to tak naprawdę opłata pobierana za pożyczenie pieniędzy, jest to procent naliczany od kwoty podstawowej przez okres roku – zwykle.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) gdzie:

\( S \) jest wartość po \( t \) okresy
\( P \) to kwota główna (inwestycja początkowa)
\( t \) na ile lat pożycza się pieniądze
\( j \) to roczna nominalna stopa procentowa (nie odzwierciedlająca kapitalizacji)
\( m \) ile razy odsetki są naliczane w ciągu roku

Saldo po {{years}} lat to: {{compoundInterestResult}}