ຮອບວົງ


ວົງວຽນວົງກົມແມ່ນຫຍັງ

Circumference ແມ່ນໄລຍະທາງອ້ອມວົງ. ຖ້າທ່ານເອົາເທບຂອງທ່ານອອກແລະວັດແທກໄລຍະທາງອ້ອມຮອບວົງກົມ - ນັ້ນແມ່ນວົງຮອບ.
ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຮູ້ເສັ້ນຜ່າກາງຫລືລັດສະ ໝີ ຂອງວົງກົມ. Radius ແມ່ນໄລຍະຫ່າງຈາກໃຈກາງຂອງວົງມົນຫາທຸກໆຈຸດຂອງວົງກົມ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບທຸກໆຈຸດຂອງວົງກົມ. ເສັ້ນຜ່າກາງເທົ່າກັບ radius ຄູນດ້ວຍ 2.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r