ປະລິມານກະບອກ


ປະລິມານກະບອກແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະລິມານທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງຄິດໄລ່: ພື້ນຜິວຂອງວົງມົນຄູນດ້ວຍຄວາມສູງຂອງກະບອກ.
ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງສູດນີ້: πr2 ຄິດໄລ່ພື້ນຜິວຂອງວົງກົມ. ແລະມັນຖືກຄູນດ້ວຍຄວາມສູງຂອງກະບອກ h ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຢູ່ໃນຫົວຫນ່ວຍໃດ cubed. ຕ. ຢ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ແມັດທ່ານຈະໄດ້ຮັບ: m3 ຊັງຕີແມັດ: cm3


ວ = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r