ພື້ນທີ່ວົງ


ພື້ນທີ່ວົງມົນແມ່ນຫຍັງ

ພື້ນທີ່ຂອງວົງກົມແມ່ນພຽງແຕ່ວ່າພື້ນທີ່ວົງກົມຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ເທິງພື້ນຜິວເທົ່າໃດ. ຖ້າທ່ານມີຫ້ອງວົງມົນແລະທ່ານຕ້ອງການພົມປູພື້ນໄວ້. ເນື້ອທີ່ຫຼາຍປານໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອແກ້ໄຂພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ລັດສະ ໝີ ວົງກົມ. ກະລຸນາໃສ່ລັດສະ ໝີ ໃນທຸກຫົວ ໜ່ວຍ.ກ = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r