Područje cilindra


Što je površina cilindra

Zamislite da je cilindar poput limenke za sodu. Da biste dobili površinu, trebate izračunati: gornju i donju površinu i površinu stvari koja se kreće.
Lijevi dio formule: 2πrh izračunava tijelo cilindra. Tada se svaki opseg tijela cilindra 2πr pomnoži s visinom cilindra h
Desni dio formule: 2πr2 izračunata područja gornjeg i donjeg kruga. To je jednostavno površina kruga 2πr pomnožena s 2A = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r