Volumen cilindra


Što je zapremina cilindra

Da biste dobili zapreminu, trebate izračunati: površinu kruga pomnoženu s visinom cilindra.
Ovaj dio formule: πr2 izračunava površinu kruga. I množi se s visinom cilindra h Zapamtite da rezultat dolazi u bilo kojim kockanim jedinicama. Npr. ako koristite brojila dobivate: m3 centimetri: cm3


V = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r