Opseg kruga


Što je opseg kruga

Opseg je udaljenost oko kruga. Ako izvadite traku i izmjerite udaljenost oko kruga - to je opseg.
Morate znati promjer ili polumjer kruga. Radijus je udaljenost od središta kruga do svake točke kruga, koja je jednaka svakoj točki kruga. Promjer je jednak radijusu pomnoženom s 2.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r