Kalkulator prosječne brzine


Što je brzina?

Brzina je skalarna veličina. Tako možete reći samo npr. "Moj auto može prelaziti 20 mph".
Suprotno tome, brzina je vektorska veličina pa ne uključuje samo veličinu brzine već i smjer. Primjer za to bio bi: "objekt se kreće 2,6 m / s prema sjeveru."\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) gdje

\( v_a \) je prosječna brzina
\( v \) je brzina
\( v_0 \) je početna brzina

Prosječna brzina va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) gdje

\( v_0 \) je početna brzina
\( v_a \) je prosječna brzina
\( v \) je brzina

Početna brzina v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) gdje

\( v \) je brzina
\( v_0 \) je početna brzina
\( v_a \) je prosječna brzina

Brzina v = {{ result}}