Kalkulator sadašnje vrijednosti


Sadašnja (diskontirana) vrijednost je buduća količina novca koja je snižena kako bi odražavala njezinu trenutnu vrijednost, kao da postoji danas. Sadašnja vrijednost uvijek je manja ili jednaka budućoj vrijednosti jer novac ima potencijal zarade.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) gdje:

\( C \) je buduća količina novca
\( n \) je broj razdoblja složenja između sadašnjeg datuma i datuma kada je zbroj
\( i \) je kamatna stopa za jedno složeno razdoblje

Sadašnja vrijednost je: {{presentValueResult}}