Ardal silindr


Beth yw arwynebedd silindr

Dychmygwch fod y silindr fel y gall soda. I gael yr arwynebedd byddai angen i chi gyfrifo: arwynebau uchaf a gwaelod ac arwyneb y peth sy'n mynd o gwmpas.
Rhan chwith y fformiwla: mae 2πrh yn cyfrifo corff y silindr. Dyma pryd mae pob cylchedd corff silindr 2πr yn cael ei luosi ag uchder y silindr h
Rhan dde'r fformiwla: 2πr2 ardal gyfrifedig o gylchoedd uchaf a gwaelod. Yn syml, dyma arwynebedd cylch 2πr wedi'i luosi â 2A = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r