Cyfrifiannell BMI


Mae BMI yn sefyll am fynegai màs y corff. Darganfyddwch a ydych chi o dan bwysau, yn iach, dros bwysau neu hyd yn oed yn ordew. Ystyriwch fod BMI yn offeryn ystadegol ac ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer plant, pobl â màs cyhyr mawr, menywod beichiog a llaetha a'r henoed.

Fformiwla BMI:

\( BMI = \dfrac{ pwysau (kg)}{ uchder ^2(m)} \)

Mae Bmi yn offeryn mwy ystadegol. Yn ymarferol mae yna ddulliau mwy cywir fel canran braster y corff. Dangosydd hawdd a phwysig yw cylchedd y waist.
 • i ddynion: mae risg yn fwy na 94 cm
 • i ferched: mae risg yn fwy na 80cm
 • O dan bwysau difrifol iawn
  llai na 15
 • Yn ddifrifol o dan bwysau
  o 15 i 16
 • Dan bwysau
  o 16 i 18.5
 • Arferol (pwysau iach)
  o 18.5 i 25
 • Dros bwysau
  o 25 i 30
 • Dosbarth gordew I (Cymedrol ordew)
  o 30 i 35
 • Dosbarth gordew II (Gordew iawn)
  o 35 i 40
 • Dosbarth gordew III (Gordew iawn)
  mwy na 40

Eich BMI yw: {{bmi}}

Rydych chi: {{bmiText}}