Cyfrifiannell cyflymder cyfartalog


Beth yw cyflymder?

Mae cyflymder yn faint graddfa. Felly dim ond ee y gallwch chi ddweud: "gall fy nghar fynd 20 mya".
I'r gwrthwyneb, mae cyflymder yn fector felly nid yw'n cynnwys maint y cyflymder yn unig ond cyfeiriad hefyd. Enghraifft ar gyfer hyn fyddai: "mae'r gwrthrych yn symud 2.6 m / s i'r gogledd."\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) lle

\( v_a \) yw cyflymder cyfartalog
\( v \) yw cyflymder
\( v_0 \) yw cyflymder cychwynnol

Cyflymder cyfartalog va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) lle

\( v_0 \) yw cyflymder cychwynnol
\( v_a \) yw cyflymder cyfartalog
\( v \) yw cyflymder

Cyflymder cychwynnol v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) lle

\( v \) yw cyflymder
\( v_0 \) yw cyflymder cychwynnol
\( v_a \) yw cyflymder cyfartalog

Cyflymder v = {{ result}}