Калкулатор на сложни лихви


Когато вземете назаем пари от банка, плащате лихва. Лихвата наистина е такса за наемане на парите, това е процент, начислен върху основната сума за период от една година - обикновено.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) където:

\( S \) е стойност след \( t \) периоди
\( P \) е главницата (първоначална инвестиция)
\( t \) е брой години, за които парите са взети назаем
\( j \) е годишен номинален лихвен процент (не отразяващ състава)
\( m \) е броят на натрупването на лихва за година

Баланс след {{years}} години е: {{compoundInterestResult}}