Площ на цилиндъра


Какво е площта на цилиндъра

Представете си, че цилиндърът е като сода. За да получите повърхността, ще трябва да изчислите: горната и долната повърхности и повърхността на нещото, което обикаля.
Лявата част на формулата: 2πrh изчислява тялото на цилиндъра. Това е, когато всяка обиколка на тялото на цилиндър 2πr се умножава по височината на цилиндър h
Дясна част на формулата: 2πr2 изчислени области на горния и долния кръг. Това е просто площта на окръжността 2πr, умножена по 2A = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r