Процент калкулатор


Какво е процент

Процентът обикновено означава относителната стойност от обща стойност. Използваме процент например по този начин:

  1. Общата ни стойност тук е един милион коли.
  2. И ние казваме: "всяка втора кола е на повече от пет години"
  3. В превод на проценти - "всяка втора кола" означава петдесет процента (50%).
  4. Точният отговор е: половин милион коли са по-стари от пет години.

Един процент означава и стотна. От горния пример - една стотна (1%) от милион би била сто хиляди. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( Процент = Стойност / Обща стойност \cdot 100 \\[1ex] \)
Пример: Колко процента са 5 коли от 10 коли
\( Процент = (5 / 10) \cdot 100 \\ Процент = 50\% \)

{{ partSecond }} на {{ wholeSecond }} е {{ percentResult }}%

\( Стойност = Процент \cdot (Обща стойност / 100) \\[1ex] \)
Пример: Колко коли са 10% от 50 коли
\( Стойност = 10 \cdot (50 / 100) \\ Стойност = 5 \, автомобили \)

{{percentFirst}}% на {{wholeFirst}} е {{ valueResult }}
\( Обща стойност = Стойност \cdot (100 / Процент) \\[1ex] \)
Пример: Какво е TotalValue, ако 5 коли са 50%
\( Обща стойност = 5 \cdot (100 / 50) \\ Обща стойност = 10\; автомобили \)

Общата стойност е: {{ totalValueResult }}
ако стойността {{ partThird }} е {{ percentThird }}%