Калкулатор на настоящата стойност


Настояща (намалена) стойност е бъдеща сума пари, която е намалена, за да отразява текущата й стойност, сякаш е съществувала днес. Настоящата стойност винаги е по-малка или равна на бъдещата стойност, тъй като парите имат потенциал за печалба.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) където:

\( C \) е бъдещата сума пари
\( n \) е броят на периодите на смесване между настоящата дата и датата, когато сумата
\( i \) е лихвеният процент за един период на смесване

Настоящата стойност е: {{presentValueResult}}