सरासरी वेग कॅल्क्युलेटर


वेग म्हणजे काय?

वेग एक स्केलर प्रमाण आहे. तर आपण फक्त सांगू शकता उदा: "माझी कार 20 मैल प्रति तास जाऊ शकते".
उलट वेग हा एक वेक्टर प्रमाण असतो म्हणून त्यात केवळ वेगाची परिमाण नसून एक दिशाही समाविष्ट होते. यासाठी उदाहरण असेलः "ऑब्जेक्ट २.6 मी / सेकंदाच्या दिशेने सरकत आहे."\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) कुठे

\( v_a \) सरासरी वेग आहे
\( v \) वेग आहे
\( v_0 \) प्रारंभिक वेग आहे

सरासरी गती va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) कुठे

\( v_0 \) प्रारंभिक वेग आहे
\( v_a \) सरासरी वेग आहे
\( v \) वेग आहे

प्रारंभिक वेग v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) कुठे

\( v \) वेग आहे
\( v_0 \) प्रारंभिक वेग आहे
\( v_a \) सरासरी वेग आहे

वेग v = {{ result}}