सिलिंडर क्षेत्र


सिलेंडर क्षेत्र म्हणजे काय

अशी कल्पना करा की सिलेंडर सोडाच्या डब्यासारखे आहे. पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ मिळविण्यासाठी आपल्याला गणना करणे आवश्यक आहे: वरच्या आणि खालच्या पृष्ठभाग आणि त्याभोवती फिरणा thing्या गोष्टीची पृष्ठभाग.
सूत्राचा डावा भाग: 2πr सिलेंडरच्या मुख्य भागाची गणना करते. जेव्हा सिलेंडर 2πr च्या शरीराचा प्रत्येक परिघ सिलेंडर एचच्या उंचीने गुणाकार केला जातो
सूत्राचा उजवा भाग: 2πr2 वरच्या आणि खालच्या मंडळाचे गणित क्षेत्र हे फक्त वर्तुळ 2πr चे क्षेत्रफळ 2 ने गुणाकार करतेअ = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r