Keskmise kiiruse kalkulaator


Keskmine kiirus on kogu distants teatud aja jooksul. Nt: "sõidame 150 km kahe tunniga."

Valem:

\( Kiirus = \dfrac{ Kaugus }{ Aeg } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

Keskmine kiirus on: {{result}}