Nüüdisväärtuse kalkulaator


Praegune (diskonteeritud) väärtus on tulevane rahasumma, mis on diskonteeritud selle praeguse väärtuse kajastamiseks, justkui oleks see täna olemas. Nüüdisväärtus on alati väiksem või võrdne tulevase väärtusega, kuna rahal on intressi teeniv potentsiaal.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) kus:

\( C \) on tulevane rahasumma
\( n \) on liitmisperioodide arv praeguse kuupäeva ja summa vahelise kuupäeva vahel
\( i \) on ühe liitmisperioodi intressimäär

Praegune väärtus on: {{presentValueResult}}