Aritmeetilise keskmise kalkulaator


Aritmeetiline keskmine on statistikas sageli kasutatav väärtus, mis arvutatakse väärtuste aritmeetilise keskmisena. Kui meil on komplekt n väärtused. Helistame neile x1, x2, …, xn. Keskmise saamiseks lisage kõik xi ja jagage tulemus n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Keskmine väärtus: {{averageResult}}


Arvude summa: {{averageSum}}

Numbreid kokku: {{averageCount}}

Sisestage tühikuga eraldatud numbrid