Liitintressi kalkulaator


Pangast raha laenates maksate intressi. Intress on tõesti raha laenamise eest võetav tasu, see on protsent, mida võetakse põhimõtteliselt summalt aasta jooksul - tavaliselt.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) kus:

\( S \) on väärtus pärast \( t \) perioodidel
\( P \) on põhisumma (alginvesteering)
\( t \) on aastate arv, milleks raha laenatakse
\( j \) on aastane nominaalne intressimäär (mis ei kajasta liitmist)
\( m \) on mitu korda suurem intress aastas

Tasakaal pärast {{years}} aastat on: {{compoundInterestResult}}