اوسط سرعت محاسب


سرعت څه شی دی؟

سرعت د اسکیلر مقدار دی. نو تاسو کولی شئ یوازې د مثال په توګه ووایاست: "زما موټر کولی شي 20 میل فی ساعت.
برعکس سرعت د ویکتور مقدار دی نو پدې کې نه یوازې د سرعت اندازه بلکې یو لار هم شامله ده. د دې لپاره مثال به وي: "اعتراض په شمال کې حرکت کوي 2.6 م / s."\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) چیرته

\( v_a \) اوسط سرعت دی
\( v \) خوځښت دی
\( v_0 \) لومړنی سرعت دی

اوسط سرعت va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) چیرته

\( v_0 \) لومړنی سرعت دی
\( v_a \) اوسط سرعت دی
\( v \) خوځښت دی

لومړنی سرعت v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) چیرته

\( v \) خوځښت دی
\( v_0 \) لومړنی سرعت دی
\( v_a \) اوسط سرعت دی

خوځښت v = {{ result}}