מחשבון ריבית מורכבת


כשאתה לווה כסף מבנק אתה משלם ריבית. ריבית היא באמת עמלה שנגבית עבור הלוואת הכסף, זהו אחוז שנגבה מהסכום העקרוני לתקופה של שנה - בדרך כלל.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) איפה:

\( S \) הוא ערך אחרי \( t \) תקופות
\( P \) הוא סכום קרן (השקעה ראשונית)
\( t \) הוא מספר שנים שהכסף מושאל עבורן
\( j \) היא ריבית שנתית סמלית (שאינה משקפת את ההרכב)
\( m \) הוא מספר הפעמים שהריבית מורכבת בשנה

איזון אחרי {{years}} שנים הוא: {{compoundInterestResult}}