מחשבון אחוזים


מה זה אחוז

אחוז פירושו בדרך כלל הערך היחסי מערך כולל. אנו משתמשים באחוזים לדוגמא כך:

  1. הערך הכולל שלנו כאן הוא מיליון מכוניות.
  2. ואנחנו אומרים: "כל מכונית שנייה בת יותר מחמש שנים"
  3. מתורגם לאחוזים - "כל מכונית שנייה" פירושה חמישים אחוזים (50%).
  4. התשובה הנכונה היא: חצי מיליון מכוניות ישנות יותר מחמש שנים.

אחוז אחד פירושו גם מאית. מהדוגמה לעיל - מאית (1%) ממיליון תהיה מאה אלף. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( אֲחוּזִים = ערך / ערך מוחלט \cdot 100 \\[1ex] \)
דוגמה: כמה אחוז הם 5 מכוניות מתוך עשר מכוניות
\( אֲחוּזִים = (5 / 10) \cdot 100 \\ אֲחוּזִים = 50\% \)

{{ partSecond }} שֶׁל {{ wholeSecond }} הוא {{ percentResult }}%

\( ערך = אֲחוּזִים \cdot (ערך מוחלט / 100) \\[1ex] \)
דוגמא: כמה מכוניות זה 10% מתוך 50 מכוניות
\( ערך = 10 \cdot (50 / 100) \\ ערך = 5 \, מכוניות \)

{{percentFirst}}% שֶׁל {{wholeFirst}} הוא {{ valueResult }}
\( ערך מוחלט = ערך \cdot (100 / אֲחוּזִים) \\[1ex] \)
דוגמה: מה זה TotalValue אם 5 מכוניות זה 50%
\( ערך מוחלט = 5 \cdot (100 / 50) \\ ערך מוחלט = 10\; מכוניות \)

הערך הכולל הוא: {{ totalValueResult }}
אם הערך {{ partThird }} הוא {{ percentThird }}%