מחשבון ערך נוכחי


ערך נוכחי (מוזל), הוא סכום כסף עתידי שהוזל על מנת לשקף את ערכו הנוכחי, כאילו היה קיים כיום. הערך הנוכחי תמיד קטן או שווה לערך העתידי מכיוון שלכסף יש פוטנציאל להרוויח ריבית.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) איפה:

\( C \) הוא סכום הכסף העתידי
\( n \) הוא מספר תקופות ההרכבה בין התאריך הנוכחי לתאריך בו הסכום
\( i \) הוא שיעור הריבית לתקופת הרכבה אחת

הערך הנוכחי הוא: {{presentValueResult}}